Zbiorcze wyniki I etapu II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Ignacego Łukasiewicza

Gorąco gratulujemy wszystkim uczestnikom I etapu II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Ignacego Łukasiewicza. Choć nie wszystkim udało się osiągnąć wymagany próg punktowy i awansować do drugiego etapu, to wierzymy, że zdobyte doświadczenie zaowocuje w przyszłości.
Serdecznie dziękujemy Nauczycielom - pracującym w komisjach za zaangażowanie i poprawę prac.


Osoby zaznaczone kolorem zielonym uzyskały awans do drugiego etapu konkursu.

Koniec przyjmowania zgłoszeń do II edycji konkursu

Dziękujemy wszystkim nauczycielom, którzy podjęli się trudu organizacji konkursu w swoich szkołach. Wiemy że to przede wszystkim na Państwa rękach będzie w najbliższym czasie spoczywała odpowiedzialność za przeprowadzenie I etapu konkursu, tym bardziej wszystkim zaangażowanym należą się słowa uznania. Cieszymy się, że młodzież w tych trudnych czasach będzie mogła sprawdzić się w konkursie matematycznym. 

Miło nam również poinformować, że konkurs został wpisany przez Podkarpackie Kuratorium Oświaty na listę konkursów mogących być wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły.

Do rywalizacji zgłosiło się 21 placówek. Zadania zostaną przesłane do szkół 1 marca 2021 roku, w razie problemów prosimy o kontakt mailowy: kmignacegolukasiewicza@gmail.com

Zgłoszenia do II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Ignacego Łukasiewicza

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy uzupełnić komputerowo i przesłać:

drogą elektroniczną w formie skanu/zdjęcia na adres: kmignacegolukasiewicza@gmail.com lub

dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół Naftowo – Gazowniczych im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bohaterów Westerplatte 20 w kopercie z dopiskiem Konkurs Matematyczny im. Ignacego Łukasiewicza.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 19 lutego 2021 r.
Pierwszy etap konkursu: 2 marca 2021 roku.
Etap finałowy: 3 czerwca 2021 roku.

Formularz zgłoszeniowy -POBIERZ

Zgoda na uczestnictwo ucznia w konkursie - POBIERZ


Regulamin II Powiatowego Konkursu Matematycznego im. Ignacego Łukasiewicza

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem Konkursu Matematycznego im. Ignacego Łukasiewicza. Jest to druga edycja konkursu powiatowego, zaplanowana do realizacji w roku szkolnym 2020/2021.
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych województwa podkarpackiego.
Jest kierowany do uczniów klas siódmych i ósmych, ale mogą w nim brać udział także młodsi uczniowie szkół podstawowych (wszystkich uczestników obowiązują zagadnienia z podstawy programowej z matematyki dla klas IV-VI oraz VII-VIII).

Dyplomy dla najlepszych rozesłane

Dla uczniów, którzy w etapie szkolnym uzyskali co najmniej 22 punkty, zostały wysłane pamiątkowe dyplomy. 
Wysyłka została zrealizowana 1 czerwca 2020 roku na adresy szkół, które zgłosiły uczniów do konkursu.
W przypadku nieotrzymania przesyłki prosimy o kontakt na adres e-mail: kmignacegolukasiewicza@gmail.com